Search form

Mak 11:27

Ai meni putou Yesure potinu, awa ninamu sero nu atata wewa.

27Nukare noko tera baro Yerusalem kei awewa. Ago kei awewa Yesu meni ibu bamura ena aita inoinu pris babezinoma ata lo ge gipai ema eni ata simai eni ami nuso nana kei awero