Search form

Mak 11:28

28numore ego sewa awa, “Ni namorekare se. Ni ara bera tani awa inowesi? Agai senu tani awa inowesi?”