Search form

Mak 11:7

7Ago wewa nuto wo awa puro bamu Yesura nana niwato nukare mo nusokare wo tame potiwa Yesu meni wo tame witiro arumunua.