Search form

Mak 12:10

10Nikare Anutura ge ei awa kaka azimuro gamu meni sago inowa, atonua!

So wai ema meni omata zo giwa waya wenu dowa. Ata omata ami so urura zasiwi wero itewia.