Search form

Mak 12:19

19“Gipai ema, Mose meni namorekai ge ego gaenua awa: Ema zora nami betai ara nuso mai tepo itamunoya, awa ema ami nami nusora bama kuma awa atiro mai nami nuso emo pumaise. Mose meni ago gaenua awa.