Search form

Mak 12:32

32Ago senu lo ge gipai ema ami Yesure ego senua awa, “Gipai ema, me tosa. Anutu da gege itia. Tua zo tepo awa me sesesa.