Search form

Mak 12:40

40Nukare bama iu betai amira wau awa soero pupinowera. Ago inoise nukare pasina nusokare gogo wero me irora inoise isa iboi-tatana towera. Ema ami ina nusokare mou-mau bamu tamamunora.” Ago senua awa.