Search form

Mak 12:44

44Nera kota, nukare awa omata witai itia, ata nukare eni gege Anuture potera. Ata bama awa omata nuso pei-kaka itia awa te potiro tepo wetia. Are nu nena zuma gaero naira zo oko itia.” Ago senua awa.