Search form

Mak 14:16

16Ago senu giro bua mai eto meni eriro nate baro nena Yesu meni senua da ago ine tamuroto Betai Daininua amira bona naira nena sia wewato awa.