Search form

Mak 14:41

41Yesu meni noko baro be namba tri ewesemuro numorekare ego senua awa, “Nikare zanatitinoise gitawa inowa, atonua! Te wetia. Be kei awetia. Emara Mai kerenera pasina emara nana wanera wititinona.