Search form

Mak 14:5

5Nu ou awa omata emo potiro 300 kina pumuro erama bogamasare potai te wamia.” Ago sero nukare bama senewa.