Search form

Mak 15:4

4Ago sewa Pilato meni nu noko atata wero senua awa, “Ni ge ina sai ine tepo ni? Nukare tani waya niso amira ge saisai kerenitinora, gosa.”