Search form

Mak 15:5

5Ago senua, ata Yesu meni ge zo kaka samu wenu giro Pilato meni kotumuro di taininua awa.