Search form

Mak 2:3

3ema eni meni ema zo te-wana amai awa puro muwa awa. Ema zoeto-zoeto ami ema awa dimuro puro muwa.