Search form

Mak 4:39

39Ago sewa nu eriro bisi senero kakaware ego senua awa, “Ni tepo we. Bisi dero iti.” Ago senu so bisi binono denu