Search form

Mak 5:3

3Ema awa bi ditira omata sora noisonua. Ema zo nu benai te wai ine tepo awa. Asi zewai zazo sen awa dai te kaka wamu.