Search form

Mak 5:38

38Nukare baro yere ibu simaira sora kei awero Yesu meni erama saisai pasi inoise itiwa awa ginua. Ema bama di toise dibe inoise itiwa.