Search form

Mak 5:40

40Ago senu nukare nu sero ziwa. Ata nu nukare eseninu so doro bamuwa nu maira mamato miere ata ema numore dai itiwa awa puro masi mai itinua amira toinua.