Search form

Mak 6:28

28giti tewara potiro puro baro mai bama dirire potinu puro mia nusore potinua awa.