Search form

Mak 6:36

36are ni ema bama duasa baro nena nai nusokare pumamu nata zora-zara itera amira bayare.”