Search form

Mak 6:46

46Ago sero nu nukare gita iyetinu bamuwa nu isa samu sero dirumura witinua awa.