Search form

Mak 6:53

Yesu meni erama dubu bamu yayare Genesaret ena kora wenua.

53Nukare ou ubu semuro bamu zebu zazo Genesaret amira niro wa isewa witinua awa.