Search form

Mak 6:55

55nata zora-zora itiwa amira sumuro ema bama keziawewenai goga gaero zuaniro, Yesu ago itia, asero ago potiwa awa.