Search form

Mak 7:5

5Are Farisayo ata lo ge gipai ema ami Yesu atata wero sewa awa, “Bua mai niso meni nogoro ewowora sienai awa doro noweri?”