Search form

Mak 8:25

25Ago senu giro Yesu meni wana nuso giti mokara noko potinu ema awa ua wenu giti moka nuso kokopai wenu nu nena dapikarago giro baitinua awa.