Search form

Mak 8:30

30Ago senu Yesu numorekare ge zewai ego senua awa, “Ge naso awa ema zore oko sawe.” Ago senua awa.