Search form

Mak 8:4

4Ago senu bua mai meni numore ego sewa awa, “Nakai soe ena nogo nogo wero ema bamera nena nai tamuro potamunonikai?”