Search form

Mak 9:20

20Ago senu nukare mai puro nuso nana muwa bi meni Yesu giro mai darauninu duro pora gutinoise aziapinoinu