Search form

Matiu 1:22

22Nena bamubamu kei awenua awa porofete zo meni Tuara bera ge ego senua awa me waise kei awenua awa.