Search form

Matiu 10:16

Mou neire neire kei awamunoya.

16Sana niniu. Na nikare iyetitinona, awa lama eni abu sunara nana soe iyetai ago ine awa. Are nikare uma inoise noiwo. Ago wero goroba tepo betata-batata noiwo.