Search form

Matiu 10:24

Tuare wewa te namorekai wamunora.

24Mai zota zo meni gipai ema nuso dainiro witai ine oko itia. Ota soumai meni ema tua nuso dainiro bamu wai ine awa dai oko itia.