Search form

Matiu 10:27

27Ge eni nane bezero tugata inowena awa dubu bamura ena kereniu gare. Ota kiakara dana meni ninai awa dai damu damuke ena kereniro seu.