Search form

Matiu 10:31

31Ni suriri dainiro amira zuma awa bamu tepo, ota ninekare meni awa zuma bamure. Are nikare azu oko wawe. Mama meni gai te kaka wamu wai, nena waya zo nisokare nana tepo oko kei awamunoya.