Search form

Matiu 10:33

33Ota zo nu erama nana benaura ena na begi wamunoya, nu awa nane utura Mama naso amira benaura ena ina begi wamunona awa.