Search form

Matiu 10:35

35Mai mata dirire mamanare zaumamunora. Ata miamaire mai bama dirire zaumamunora. Babumanare imeti-gagarare da ago zaumamunora awa.