Search form

Matiu 11:14

14Are nikare ge nusokare gai me wai ine te giro ge ei awa giu me wae: Elia meni Soyai Emara ebata gita wero maise sai, awa Yohane awa.