Search form

Matiu 11:16

16Are na ema bama zeme nowewa awa nena nera potiro sana te wamunoi? Nikare tani mai pei-mamaira ine inowewa. Mai pei-mamai nata kakame arumuro itise mai pei-mamai eni zawa sero ego tora awa,