Search form

Matiu 11:19

19Are na Emara Mai meni kei awero nena nise ou nise awawena giro namore ego towewa awa, ‘Giu! Nu ono nai ema. Nu ou wain pena-pana ninowia. Nu takis pumai ema ata Yudara lo ge dai ema amira otao.’ Ago towewa. Ata nato bua inowenato awa Anutura kotumaira inowenato amira susu awa bua nasotora me meni kerenawi ema bama gawera me inowia.” Ago senua awa.