Search form

Matiu 11:23

23Ota nikare Kapaneam ema, ema bama meni zazo nisokare de ike namunorita? Tepo awa. Nukare zazo nisokare puro osamunora. Nisokare nana tani bamu kei awisia ago ine Sodom nate ena kei awami sia, awa nata awa oko sisamia. Zeme ewa itamia.