Search form

Matiu 12:39

39Ago sewa ina ego senua awa, “Nikare ema waya-kawaya. Ema meni bama soa patitinowia da ago ine nikare Anutu soa patitinowewa. Nikare tani putoure zo wana gamu towewa. Ata nikare tani putoure zo oko gamunowa. Tani gita porofete Yonara nana kei awenua, da ago ine kei awai gamunowa.