Search form

Matiu 12:4

4Nukare Anutura ibu amira toiro ame Anutura giti mokara potitinoisowa awa puro niwa awa. Ame awa nukare ema osai meni nai ine tepo. Pris ema meni gege narise sai awa. Ata nukare niwa Anutu meni ginu waya oko wenua.