Search form

Matiu 13:14

14Are ge zo porofete Yesaya meni gaenua ge awa nusokare nana ena me inoya. Ge ego awa,

Nikare dana meni ninai awa ninamunowa, ata duba meni niniro baitai awa oko ninamunowa.

Nikare giti moka meni gai awa gamunowa, ata nena giro baitai meni awa oko gamunowa.