Search form

Matiu 13:24

Wuit soe iwe erai amira ge bezai.

24Ago sero ge bezai zo dai ego toise senua awa, “Utura itewia ami imata Tua wero nuamunoya amira susu awa ego emira potiro sana te wae. Ema zo meni wuit me ewanana buye apenua.