Search form

Matiu 13:35

35Ago wenu porofete zo meni gita ge ego senua awa me wenua awa,

Na ge bezai toise kotumai bezai

zebu kei awenua da amira ana kei awero

munua awa kerenamunona.