Search form

Matiu 13:54

54Ago wero nata nuso nana kei awero yere ibu nusokarera witiro utura ge tugata wenu ema meni di tainiro ego sewa awa, “Ema ami ninai bamu amire tani putoure wai amire awa nana tamunu?