Search form

Matiu 14:11

11giti tewara potiro puro muro mai bama dirire potiwa awa. Potiwa mai meni pumuro mia nusore potinu pumunua awa.