Search form

Matiu 14:28

28Ago senu Petoro meni be nusora puro ego senua awa, “Tua, nine me tupesita se giro na dai ou tame aita wero niso nana mane.”