Search form

Matiu 15:15

15Ago senu Petoro meni Yesure ego senua awa, “Ni ge bezai sesesa amira susu kereniyo ganekare.”