Search form

Matiu 17:12

12Ata sana niniu. Elia nu emoko kei awero noinu ema bama meni susu nuso giwa kaka kei awamu wenu numore tani tebe-tabe wewa awa. Are nukare na Emara Mai da ago puro doise gaise awamunora awa.”