Search form

Matiu 17:24

Petoro meni wo bera ena omata pumunua.

24Yesu bua mai nusore Kapaneam nate kei awewa ema eni Anutura ibu bamu amira takis bua inoisowa ami Petoro atata wero sewa awa, “Gipai ema nisokare meni ibu bamura takis 50 toea awa potitinowita?”